top of page

Početna obuka padobranca

OBUČNI CENTAR ZA ŠKOLOVANJE UČENIKA PADOBRANACA

FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA ZA ŠKOLOVANJE DO SPORTSKE DOZVOLE A

1 CIKLUS OSNOVNE PADOBRANSKE OBUKE: SKOKOVI SA 1000 M


1.- Pristup na šklovanje i ispit ( R. 1 i 2 ) - 70€

Liječnički pregled - 50€

Prvi skok – početak praktične obuke - 40€

Nakon prvog slijede još 3 skoka - 3 x 40€

Time se završava prvi ciklus obuke prema dozvoli A ukupno 280€


ŠKOLA PAKIRANJA PADOBRANAŠkola pakiranja u 6 termina po 2 sata u 4 faze 2h x 4 termina …….= 8 sati

+ 2 termina po 2 sata kompletnog pakiranja uz kontrolu grešaka +4 sata

Ukupno 12 sati osnovnih vježbi pakiranja školskog padobrana …. 12 sati

Nakon toga se u nastavku pakiranja uvježbava točnost i brzina pakiranja

I cijena usluge od 7 eura se gasi i skok košta 33 eura.


2. CIKLUS OSNOVNE PADOBRANSKE OBUKE: SKOKOVI SA 1200 M

4 skoka od toga 2 skoka na gurtnu 2 .............................................. 80 eura

i 2 skoka na stabilizaciju ................................................................ 80 eura

Time se završava osnovna obuka do stabilizacije…….………………… 160 eura

Oba ciklusa sa ukupno 8 skokova košta…………………………………….. 480 eura

Učenik dobiva status trenažista i može nastaviti skakanje do sportske dozvole

uz sportaša C kategorije sa 1200 m visine – cilj na križ i sa 4000 m sl pad.

5 views0 comments

コメント


bottom of page